ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KLUB  ŁĄCZNOŚCI SP8ZIV  PRZY KOMENDZIE HUFCA im. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁAWIU, WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA ORAZ  PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY  W  RZESZOWIE

zapraszają do udziału w Maratonie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Maraton odbędzie się w dniach 9 i 10 października 2015 r.

Oryginalna wiadomość nadesłana przez Zbyszka SP8AUP pochodzi z Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 30.09.2015

 

Regulamin:

Z W I Ą Z E K   H A R C E R S T W A   P O L S K I E G O
KLUB  ŁĄCZNOŚCI SP 8 ZIV  PRZY KOMENDZIE HUFCA im. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁAWIU, WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA ORAZ  PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY  W  R Z E S Z O W I E

O R G A N I Z U J Ą

MARATON  KRÓTKOFALARSKI  Z OKAZJI
„DNIA EDUKACJI NARODOWEJ”
R E G U L A M I N

1. Celem organizowanego Maratonu jest uczczenie Dnia Edukacji Narodowej,
     promocja jarosławskiego harcerstwa oraz działań władz Oświatowych
    Województwa Podkarpackiego.
2. Do udziału w Maratonie zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych
    i klubowych z SP o  znakach podstawowych z mocą do 100 W. Udział stacji
    zagranicznych mile widziany.
3. Maraton odbędzie się w dniach od 9 i 10 X.2015 r. w godzinach:
     9.X.2015 r. piątek –  od 16,00 do 19,00 czasu lokalnego (14,00-17,00 UTC)
   10.X.2015 r. sobota – od 7,00 do 10,00 czasu lokalnego (5,00-8,00 UTC)

UWAGA: w dniu 10.X.2015 r. z przerwą od godz. 8:00 do 9:00 czasu lokalnego (6,00 -7,00 UTC)  to jest na czas zawodów:  PGA-TEST- 2015- jeśli takie będą się odbywać w tym terminie?!

6. Pasmo 3,5 MHz   –  Emisja SSB.
7. Punktacja:
  a- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora  SP 8 ZIV            -  20 pkt.
  b- za nawiązanie łączności z krótkofalowcem nauczycielem             - 15 pkt.               
  c- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami o znakach                                     
                                 SP8… ,  SQ 8…  z woj. Podkarpackiego            - 10 pkt.
  d- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami biorącymi udział
                                                                                           w maratonie - 5 pkt.
 
 UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez                      możliwości ich łączenia.
 8. Klasyfikacja:
Radiostacje indywidualne nauczycieli
Radiostacje indywidualne z woj. Podkarpackiego SP8.., SQ8..
Pozostałe radiostacje indywidualne
Radiostacje klubowe
Najaktywniejsza radiostacja organizatora                                                                                   

 9. Raporty:
Stacje dające punkty w Maratonie podają raport RS oraz:
Stacja organizatora podaje - JA np. 59-JA,
Krótkofalowcy nauczyciele podają – DN np.59- DN,
Krótkofalowcy z woj. Podkarpackiego podają – RZ np.59-RZ,
Pozostałe stacje podają – MJ raport oraz numer kolejny łączności w maratonie – np. 59-MJ-31.
-   Kolejność zapisu w zgłoszeniu dowolna.
   
10. Wywołanie: Wywołanie w Maratonie Jarosławskim.

11. Nagrody: a - za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – PUCHAR
         KURATORA OŚWIATY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
b - za zajęcie od I-go do III miejsca w każdej grupie  - DYPLOM
C - za zajęcie do 5-go miejsca w każdej grupie DYPLOM ZA UDZIAŁ

12.  Wyniki Maratonu ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od
     zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach
     przekazu obowiązujących w PZK a nagrody i dyplomy wręczone zostaną na
     planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
     uczestników Maratonu.

13. Uczestnicy Maratonu proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 17.X.2015 r.
      czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać:
      adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją,
      datę i czas łączności raport nadany i odebrany.

14. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres: Klub Łączności
       SP8ZIV  37-500 Jarosław, skr. poczt. 127 lub pocztą elektroniczną  E-mail:
      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

15. Decyzje komisji są ostateczne.
15. Komisja w składzie:
            Przewodnicząca -  phm. Jagoda Dryś SP8AYL - Komendantka Hufca
            Członkowie - phm. Zbigniew Guzowski  SP8AUP - Kierownik Klubu
                           - hm. Mirosław Froń  SP8TJX – Członek Klubu.
                                                                  VY-73! – CZUWAJ!

Adresatów Regulaminu prosimy bardzo o jego dalsze rozpropagowanie.
Organizatorzy!