W dniu 24 kwietnia 2016 roku odszedł od na na wieczną wartę w wieku 81 lat SP8ASP. Serdeczny przyjaciel, zawsze pogodny, uczynny i gotowy do pomocy krótkofalowiec. Długoletni QSL manager okręgu SP8 oraz QSL manager OT05. Członek Polskiego Związku Krótkofalowców od 1960 roku. Honorowy Członek Oddziału Podkarpackiego PZK (OT-05) w Krośnie. Pogrzeb Kolegi Aleksandra Karamon SP8ASP odbędzie się 26 kwietnia w Jaśle /szczegóły będą podawane na bieżąco/

Cześć Jego pamięci! Wiesław SP8NFZ Prezes OT-05 Krosno

 

Szczegóły dotyczące uroczystości żałobnych znajdują się na poniższym zdjęciu.

Zdjęcie SP8MI