Stacja klubowa SP8ZBX, wzorem lat ubiegłych, brała udział w "Grze Miejskiej" Krosno Gra jako jeden z współorganizatorów. Radioklub WILGA organizował jeden z przystanków kontrolnych na trasie gry. Zadaniem każdej drużyny było przeprowadzenie łączności radiowej.

 Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia: