Z przyjemnością przekazujemy informację o zaproszeniu wszystkich krótkofalowców na „IV Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2015”. Spotkanie organizowane przez Zarząd 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie oraz członków Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM odbędzie się w dniach 22-23.08.2015 r. w Leśniczówce „Marysin” w okolicach Pałacu Myśliwskiego Potockich w Julinie.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie OT 18 PZK w Rzeszowie.