UWAGA!
Zmianie uległa lokalizacja spotkania podsumowującego zawody  o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza .

Dzięki zabiegom Kolegi Marcina SQ8MAU  spotkanie podsumowujące XXXII edycję Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza odbędzie się na terenie  Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Zapraszamy na spotkanie 22 października 2016 w godzinach południowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków krótkofalarstwa oraz krótkofalowców wraz z rodzinami na Spotkanie Krótkofalowców na górze Liwocz koło Jasła.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 2 lipca 2016. Rozpoczęcie w godzinach przedpołudniowych. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się przy kościele pod wierzą widokową na której umieszczone są przemienniki SR8V oraz SR8JS na Górze Liwocz.

Przypominamy również o innych wydarzeniach w najbliższym czasie:

  • Spotkanie Krótkofalowców  STRÓŻE  2016 - 4 czerwca
  • Okolicznościowy udział w uroczystościach Dni Krosna 2016  - 5 czerwca /Krosno  Rynek/
  • Spotkanie Krótkofalowców  GŁOBIKOWA 2016 - 11 czerwca

Podczas XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK dokonano wyboru Prezydium Zarządu Głównego PZK na kolejną kadencję.

1. 3Z6AEF WALDEMAR SZNAJDER – Prezes
2. SP5LS MAREK SUWALSKI – Skarbnik
3. SP9HQJ TADEUSZ PAMIĘTA – v_ce prezes
4. SP2JMR PIOTR SKRZYPCZAK – sekretarz
5. SP2JLR JAN DĄBROWSKI – v_ce prezes

W dniu 24 kwietnia 2016 roku odszedł od na na wieczną wartę w wieku 81 lat SP8ASP. Serdeczny przyjaciel, zawsze pogodny, uczynny i gotowy do pomocy krótkofalowiec. Długoletni QSL manager okręgu SP8 oraz QSL manager OT05. Członek Polskiego Związku Krótkofalowców od 1960 roku. Honorowy Członek Oddziału Podkarpackiego PZK (OT-05) w Krośnie. Pogrzeb Kolegi Aleksandra Karamon SP8ASP odbędzie się 26 kwietnia w Jaśle /szczegóły będą podawane na bieżąco/

Cześć Jego pamięci! Wiesław SP8NFZ Prezes OT-05 Krosno

 

Szczegóły dotyczące uroczystości żałobnych znajdują się na poniższym zdjęciu.